Forældreråd


Åmosehuset har et forældreråd bestående af

  • 5 forældrerepræsentanter
  • 1 personalerepræsentant
  • den pædagogiske leder.
     

Iflg vedtægterne vælges forældre-repræsentanter for 2 år og forskudt af hinanden, så man ikke dræner bestyrelsen for alle ”gamle” medlemmer på én gang, og personale-repræsentanter vælges for 1 år. Personalerepræsentanten vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges én gang.

Forældrerådet involverer sig i planlægning af f.eks. sommerfesten, og er med til at sørge for at vigtige ting tages med videre til områdebestyrelsen. Vi tilstræber, at forældrerepræsentanten i områdebestyrelsen også sidder i forældrerådet.

 Forældrerådet har en opslagstavle i Info-afsnittet. Her opsættes kopi af seneste mødereferat. Dette sendes også ud til alle forældre via tabulex

Forældrerådet er behjælpelige med at tilrettelægge nogle af årets arrangementer:

Legepladsdagen, sommerfesten, Forældreråds-kaffe i efteråret.