Hverdagen

Det har naturligvis stor betydning for barnets trivsel, at der er en god kontakt imellem forældre og daginstitution. Vi tror på, at vi ved åbenhed og gensidig respekt kan opnå en ærlig dialog med forældrene omkring barnets behov, og dermed sikre barnet den bedst mulige udvikling.

Forældresamtaler

Forældrene tilbydes som et minimum disse samtaler:

 • Før-start samtale v/indmeldelse
 • Start-samtale efter ca 3 mdr
 • Overflytningssamtale v/overflytning fra vuggestue til børnehaven.
 • Startsamtale børnehave - efter ca 3 mdr i børnehavegruppe.
 • Skolestartsamtale i efteråret inden barnet skal starte i skole


Forældre er altid velkomne til at henvende sig og bede om en samtale.

Beskrivelse af hverdagen


Vores hverdag er bygget op omkring læreplanen.  Vi har udarbejdet læreplanen efter nedenstående metode:

Vi arbejder ud fra:

 • 3 grundforudsætninger; Er ikke afhængige af et bestemt tema – og vi arbejder altid med dem.
 • 3 temaer; Vi arbejder med de 3 temaer på skift i løbet af året.
 • 3 lærings-strategier; Indgår på lige fod i alt pædagogisk arbejde.
   

De 3 grundforudsætninger:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
   

De 3 temaer:

 • Natur & Naturfænomener
 • Krop & Bevægelse
 • Kultur og kulturelle udtryksformer og værdier
   

De 3 læringsstrategier:

 • Hverdagsrutiner
 • Planlagte aktiviteter
 • Leg
   

Vi tilrettelægger året, så de 3 temaer fordeles ud over året, og så der er tid og rum til at udarbejde trivselsprofiler hvert år i januar/februar & august/september.

Børn med særlige behov

Som udgangspunkt inkluderes børn med særlige behov, så alle børn får oplevelsen af at være en del af et socialt fællesskab. Vi tager altid udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. I det omfang det er nødvendigt, udarbejdes der SMITTE for det enkelte barn. I denne tages der højde for individuelle behov.