Årsplan

Vi har i løbet af året forskellige tema-perioder med fra de 6 læreplanstemaer:

 • Alsidig personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
   

Der udarbejdes en SMITTE-model for hver temaperiode. 
SMITTE står for:

 • S - Sammenhæng
 • I - Inklusion
 • M - Mål
 • T - Tiltag
 • T - Tegn
 • E - Evaluering
   

Smittemodellen sendes ud i Tabulex til forældrene. Der evalueres undervejs i processen og der slutevalueres efter processen.

Legepladsdaghttp://aamosehuset.esbjergkommune.dk/Files/Images/aamosehuset/Aamosehuset%20New%20layout/martinfelix2.JPG

Vi afholder hvert år en legeplads-dag, hvor det er vores forhåbning, at mange forældre deltager. Formålet er vedligeholdelse af vore lege-redskaber på legepladsen. Hvis der er mange deltagere, er der også aktiviteter/rengøring/oprydning indenfor.
Vi
arbejder i nogle timer, spiser sammen og går hjem bagefter.

Sommerfest

Sommerfesten er en temafest – Forældrerådet er med til at fastlægge temaet og tilrettelægge og planlægge forløbet. Familierne har selv madkurv med.

 Forældrerådskaffe

Arrangeres hvert år af forældrerådet. Er forældrekaffe med frugt, hvor der er mulighed for at træffe forældreråds-medlemmer og de øvrige forældre over en kop kaffe.